Варіант 30


 1. Чому дорівнює 1 байт

  8 бітам
  1024 бітам
  1024 кілобітам
  1024 кілобайтам

 2. Дпя заданого фрагмента файловjї структури пов- ням іменем (специфікацією) файла 111.pps ”с:

  C:\L11.pps
  C:\L11\111.pps
  C:LESSONS\INFO\L11\111.pps
  C:L11\INFO\LESSONS\111.pps

 3. Що з наведеного програмного забезпечення не yалежить до системного

  Операційні системи
  Системи програмування
  Сервіні програми
  програми-оболонки

 4. Інф.ормаційною Моделлю приготування cтpaви є:

  Придбання продуктів
  Історія виникнення сттрави
  фото страви
  рецепт приготування страви

 5. До операцій редагуаання тексту не належить:

  форматування
  видалення
  вставка
  заміна

 6. Задано фрагмент текстового документу. Яке вирівнювання було застосовано?

 7. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tincidunt, tortor ut condimentum consequat, nulla justo lacinia purus, at egestas velit sapien ut mauris. Praesent consequat facilisis tellus, nec fermentum nunc gravida ut. Sed eget nisi a est mattis suscipit vitae ac neque. Aenean commodo tortor in blandit rutrum.

  За лівим краєм
  По центру
  За правим краєм
  За шириною

 8. Який вираз у середовищі табличного процесора MS EXCEL є формулою?

  A3 * B3 + C3
  = A3 * B3 + C3
  D3 = A3 * B3 + C3
  A3B3 + C3

 9. Яка кількість клітинок міститься в діапазоні клітинок А2 : С5 електроної таблиці MS EXCEL?

  5
  7
  10
  12

 10. Виберіть правильне твердження

  Звіти створюють для введення даних
  Звіт можна створити за допомогою кнопки Вид
  Звіт можна створити тільки за однією таблицею
  Змінити структуру звіту можна за допомогою Конструктора

 11. Таблиця деякої бази даних містить поля: Прізвище, Ім'я, Рік_народження, зарплата. При якому виконанні запита(Рік_Народження>=1970 AND Зарплата < 2500 ) будуть відібрані відомості про працівників, які:

  народилися в 1970р. та пізніше і мають зарплату менше 2500
  народилися в 1970р. та раніше і мають зарплату менше 2500
  народилися в 1970р. та пізніше і мають зарплату більше 2500
  народилися в 1970р. та раніше і мають зарплату більше 2500

 12. Під'єднаний до мережі Інтернет комп'ютер обов'зково має:

  веб-сторінку
  доменне ім'я'
  ІР-адресу
  1024 кілобайтам

 13. Як називається алгоритмічна структура подана схематично:

  Дія 1

  Дія 2


  Слідування(проходження)
  Розгалуження(розвилка)
  Цикл
  Дія